Цахимаар_үйлчлүүлээрэй📲 Татвар_төлөгчдийн_өдрүүд 🇲🇳
Цахимаар_үйлчлүүлээрэй📲 Татвар_төлөгчдийн_өдрүүд 🇲🇳
previous arrow
next arrow

Мэдээллийн ил тод байдал

Төрийн үйл ажиллагааны мэдээллийн ил тод байдал нь Монгол Улсын Үндсэн Хууль, Төрийн болон эдгээр хуулиудтай нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн бичиг баримтаар зохицуулагдана.

Төсөв санхүү
Төсөл, хөтөлбөр
Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
Хүний нөөцийн ил тод байдал
Үйл ажиллагааны ил тод байдал
Худалдан авах үйл ажиллагаа

Орхон аймгийн шилдэг татвар төлөгч байгууллагууд

Манай хаяг