ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН ЛАВЛАХ УТАС

Албан тушаал Утасны дугаар
1 Хэлтсийн дарга 70359803
2 Тасгийн дарга 70352805
3 Хуулийн мэргэжилтэн 70350146
4 Бичиг хэргийн ажилтан 70352810