Мэдээ мэдээлэл

Орхон аймгийн татварын хэлтсийн цахим танилцуулга

Орхон аймгийн таварын хэлтэс 1991-2021 оны түүхэн замнал, танилцуулга болон хамтдаа зүтгэж бүтээсэн шинэ үеийн татварын албаны шинэчлэлийн түүхэн мөч бүхнээ багтаасан танилцуулгаа цахим болгон цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран танд хүргэж байна. Та бүхэн утасны камераа нээгээд л доорх QR-ийг уншуулж манай хамт олонтой танилцаарай. #Цахим_шилжилт #Цахим_танилцуулга

Elementor #2528

Орхон аймгийн таварын хэлтэс 1991-2021 оны түүхэн замнал, танилцуулга болон хамтдаа зүтгэж бүтээсэн шинэ үеийн татварын албаны шинэчлэлийн түүхэн мөч бүхнээ багтаасан танилцуулгаа цахим болгон цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран танд хүргэж байна. Та бүхэн утасны камераа нээгээд л доорх QR-ийг уншуулж манай хамт олонтой танилцаарай.#Цахим_шилжилт#Цахим_танилцуулга

Малчин багийн Залуучуудын дунд “Залуучууд хөгжлийн төв”-өөс зохион байгуулсан “МАЛЧДЫН ОРОЛЦОО” өдөрлөгийн хүрээнд Татварын хэлтсийн албан хаагчид малчдад зориулан QR болон ИБАРИМТ хэрхэн холбох талаар сургалт зохион байгуулж мэдээлэл, зөвлөгөө өгч ажиллаа. Үүнд: Ибаримт нээх, малчны QR кодоор цахим төлбөрийн баримт үүсгэх, цахим төлбөрийн баримтыг баталгаажуулах зааврыг танилцууллаа. +3 5,109 Хүрсэн хүний тоо 256 Engagements …

Read More »

Төсвийн гүйцэтгэл

Сар Төсвийн төрөл Өссөн дүнгээр Сарын дүнгээр Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь Төлөв-лөгөө гүйцэтгэл Хувь 1 сар УЛСЫН ТӨСВИЙН ДҮН 750,850,000.00 756,709,529.23 100.78 750,850,000.00 756,709,529.23 100.78 АЙМАГ ТӨСВИЙН ДҮН 4,380,640,000.00 5,232,584,507.09 119.45 4,380,640,000.00 5,232,584,507.09 119.45 СУМЫН ТӨСВИЙН ДҮН 1,057,650,000.00 1,214,436,400.78 114.82 1,057,650,000.00 1,214,436,400.78 114.82 НИЙТ ДҮН 6,189,140,000.00 7,203,730,437.10 116.39 6,189,140,000.00 7,203,730,437.10 116.39 2 сар УЛСЫН ТӨСВИЙН ДҮН …

Төсвийн гүйцэтгэл Read More »