2022 ОНЫ 3 САРЫН ТӨСВИЙН ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ