Видео мэдээлэл

ХХОАТ-ын тайлан гаргаж, орон сууцны хөнгөлөлтөд хамрагдах заавар

Монгол Улсын иргэн өөрийн албан татвар ногдсон орлого болон банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хөрөнгөөр амьдран суух зориулалтаар зөвхөн хувьдаа, анх удаа орон сууцны барилга барьсан, эсхүл орон сууц худалдан авсан бол ийнхүү орон сууцны барилга барьсан, эсхүл орон сууц худалдан авахад зарцуулсан хөрөнгөтэй тэнцэх хэмжээний орлогод ногдох албан татварын хөнгөлөлтийг уг албан татвар төлөгчид …

ХХОАТ-ын тайлан гаргаж, орон сууцны хөнгөлөлтөд хамрагдах заавар Read More »