Малчин багийн Залуучуудын дунд “Залуучууд хөгжлийн төв”-өөс зохион байгуулсан “МАЛЧДЫН ОРОЛЦОО” өдөрлөгийн хүрээнд
Татварын хэлтсийн албан хаагчид малчдад зориулан QR болон ИБАРИМТ хэрхэн холбох талаар сургалт зохион байгуулж мэдээлэл, зөвлөгөө өгч ажиллаа. 🤗
✔️Үүнд: Ибаримт нээх, малчны QR кодоор цахим төлбөрийн баримт үүсгэх, цахим төлбөрийн баримтыг баталгаажуулах зааврыг танилцууллаа.🌿🌿🌿
+3
5,109
Хүрсэн хүний тоо
256
Engagements
Нийтлэлийг дэмжих
Та болон өөр 32 хүн
20 удаа хуваалцсан
Таалагдлаа

Сэтгэгдэл
Хуваалцах