И-Баримт аппликейшинд Шинэ цэс нэмэгдлээ

🟡Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны орлогоос суутгасан албан татвараа Ибаримт аппликейшнээр орж ТӨЛБӨРИЙН ДААЛГАВАР-ын дугаарыг авах боломжтой боллоо🤗
Иргэн та зааврын дагуу үүсэгсэн ТӨЛБӨРИЙН ДААЛГАВАР-ын дугаараар банкны очиж төлөх боломжтой.
✔️Татварын үйлчилгээ таньд илүү ойртлоо.
✔️Татварын үйлчилгээг цахимаар.