2020 оны “ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ”- үр дүнгээр тэргүүллээ

Орхон аймгийн татварын хэлтэс нь өсөн дэвших эрмэлзэлтэй, мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаагаа цаг үргэлж сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, эрсдэлд суурилсан судалгааг үндэслэн хяналт шалгалт хийж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн нийгэм, эдийн засаг, төсвийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг татвар төлөгч болон иргэдэд хүргэж байна.