Сонгон шалгаруулалт зар

Орхон аймгийн Татварын хэлтсийн  Жижиг татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татварын улсын байцаагч, Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татварын улсын байцаагчийн сул орон тооны тусгай шалгалт зарлагдлаа.

Шалгалтын бүртгэл 2021 оны 12 сарын 21-ний өдөр цахимаар хийгдэж, 2021 оны 12 сарын 23-ны өдөр тусгай шалгалт зохион байгуулагдана.

Бүртгэлийг  csc.gov.mn хаягаар орж  бүртгүүлнэ үү.