ХХОАТ-н тайланг татвар төлөгчид буцаасан /ТТБуцаасан/ төлөвтөй бол доорх зааврын дагуу засварлаарай.

ХХОАТ-н тайланг татвар төлөгчид буцаасан /ТТБуцаасан/ төлөвтөй бол доорх зааврын дагуу засварлаарай.