Цахим татвар

Малчид иргэдийн хувьд малын гаралтай түүхээ эд борлуулах үедээ заавал төлбөрийн баримтыг өгөх үүрэгтэй. Татварын албанаас малчин иргэдийг татвар төлөгчийн QR коджуулах ажлыг зохион байгуулсан бөгөөд малчдын иргэний үнэмлэхний арын QR кодыг татвар төлөгчийн QR код болгон ашиглаж байна. Тиймээс иргэд та бүхэнд цахим төлбөрийн QRbarimt ийг үүсгэн авах зааврыг хүргэж байна.