☎️Татварын хэлтсийн 7511-1288 дугаарын утсанд хандаж мэргэжлийн зөвлөгөө авах боломжтой боллоо.

☎️Татварын хэлтсийн 7511-1288 дугаарын утсанд хандаж мэргэжлийн зөвлөгөө авах боломжтой боллоо.

☎️Татварын хэлтсийн 7511-1288 дугаарын утсанд хандаж мэргэжлийн зөвлөгөө авах боломжтой боллоо.
Үүнд:
📌Мэдээлэл үлдээх
📌Татварын хууль, тогтоомж, тайлагнал, нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын системийн талаар мэдээлэл авах
📌Татварын хяналт шалгалттай холбоотой мэдээлэл авах
📌Татвар төлөгчийг бүртгэх болон шилжүүлэх, татвар төлөгчийг татан буулгахтай холбоотой мэдээлэл авах
📌Татварын суутган тооцоолол болон татварын орлогын залруулга, улсын тэмдэгтийн хураамжийн буцаан олголттой холбоотой мэдээллүүдэд Татварын улсын байцаагч нар дуудлага бүрт хариу өгч ажиллаж байна.