Ebarimt сугалааны шинэчлэлийн хэсгээс танилцуулж байна.

Ebarimt сугалааны шинэчлэлийн хэсгээс танилцуулж байна.
📨Сугалааны тохирлын урамшуулал нь үндсэн урамшуулал болон байршлын нэмэгдэл урамшууллаас бүрдэнэ.
📨Бүртгүүлсэн төлбөрийн баримтын тооноос хамаарч сугалааны тохирлын ангиллыг тодорхойлно.
2022 оны 09-р сарын 01-ээс 9-р сарын 30-ны хооронд худалдан авсан төлбөрийн баримтаа уншуулж 10-р сарын сугалаандаа оролцоорой.