EBarimt Төлбөрийн баримтын сугалааны урамшуулал шинэчилсэн хувилбарын дагуу 2022 оны 10-р сарын 12-ны өдөр зохион байгуулагдлаа.

#EBarimt Төлбөрийн баримтын сугалааны урамшуулал шинэчилсэн хувилбарын дагуу 2022 оны 10-р сарын 12-ны өдөр зохион байгуулагдлаа. Энэхүү тохирлоор Орхон аймгийн хэмжээнд 9 сарын 1-30 хооронд нийт 656,103 баримт бүртгэгдсэнээс 624 азтан тодорлоо.
#Их_бүртгүүлж_Ихийг_хож
#Урамшуулал
#ebarimt