Татвар төлөгч та татварын тайлангаа үнэн зөв илгээх нь таныг олон эрсдлээс сэргийлнэ.

Монголын татварын албаны зүгээс татварын тайланг тухайн цагт нь зөв тайлагналд анхаарч, хяналт шалгалтгүй болоход зорьж байна.
#зөв_тайлагнал
#Эрсдэлгүй