Орхон аймгийн Татварын хэлтсийн Жаргалант сумын Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татварын улсын байцаагчийн орон тоон дээр албан тушаалын тусгай шалгалт зарлагдлаа.

2023 оны 03 дугаар сарын 21,22-ны өдрүүдэд цахимаар бүртгэн, шалгалтыг 03 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулна.

Бүртгэлийг  csc.gov.mn хаягаар орж  бүртгүүлнэ үү.