Орхон аймгийн 13 дугаар сургуулийн сурагчид Шилдэг татвар төлөгч байгууллага болох “Орда заан хошуу” ХХК-ийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

✅ Ерөнхий боловсролын XIII сургуулийн 9г ангийн сурагчид Татварын хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.
✅ Сурагчдад Татварын хэлтсийн Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн дарга Д.Буяндэлгэр татварын талаарх ерөнхий ойлголт, татварын албаны цахим үйлчилгээний талаар сургалт орж, мэдээлэл өглөө.
“Татвар төлөгчдийн өдрүүд 2023”