Иргэний шилжилт, хөдөлгөөн

Харьяа татварын албанд татвар төлөгч иргэн шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой дараахь материалыг ирүүлнэ:

 

  1. Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр

  2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар /хоёр тал/

  3. Татвар төлөгчийн гаргасан шилжих хүсэлт /өөрөө бичиж ирэх/

  4. Татвар төлөгчийн харъяалал нь өөрчлөгдөх нөхцөл бүрдсэнийг нотлох баримт /шилжилт хөдөлгөөн хийлгэсэн тухай баримт бичгийн хуулбар, баг, хорооны засаг даргын тодорхойлолт/