ДАВХАР ТАТВАРЫН ГЭРЭЭ

Монгол Улсаас бусад улстай байгуулсан “Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай хэлэлцээр”-ийн жагсаалт /2018 он/

Д/д

Улсын нэрс

Үзэглэсэн

Гарын үсэг зурсан

Үйлчилж байгаа

1

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс

1991.07.29

1991.08.26

1993.01.01

2

Бүгд Найрамдах Солонгос Улс

1992.02.27

1992.04.17

1992.01.01

3

Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс 

1992.05.18

1994.08.22

1997.01.01

4

Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улс

1994.12.24

1994.02.22

1994.01.01

5

Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улс 

1996.02.29

1996.05.09

1997.01.01

6

Оросын Холбооны Улс

1993.05.25

1995.04.05

1998.01.01

7

Бүгд Найрамдах Турк Улс

1993.06.26

1995.09.12

1997.01.01

8

Бүгд Найрамдах Франц Улс

1994.01.31

1996.03.18

1999.01.01

9

Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улс

1994.05.13

1996.03.23

1997.01.01

10

Бүгд Найрамдах Чех Улс

1996.07.10

1997.02.27

1999.01.01

11

Бүгд Найрамдах Унгар Улс 

1994.05.20

1994.09.13

1997.01.01

12

Бельгийн Вант Улс

1994.07.01

1995.09.26

1999.01.01

13

Бүгд Найрамдах Польш Улс

1995.02.02

1997.04.18

2002.01.01

14

Малайз Улс

1995.07.23

1995.07.27

1997.01.01

15

Бүгд Найрамдах Казахстан Улс

1995.09.22

1998.03.16

2000.01.01

16

Бүгд Найрамдах Индонез Улс

1995.10.21

1996.07.02

1998.01.01

17

Бүгд Найрамдах Болгар Улс

1996.11.25

2000.02.28

2002.01.01

18

Украйн Улс

1997.03.26

2002.07.01

2003.01.01

19

Швейцарийн Холбооны Улс

1998.06.24

1999.09.20

2002.01.01

20

Бүгд Найрамдах Беларусь Улс

1998.04.23

2001.05.28

2002.01.01

21

Бүгд Найрамдах Киргиз Улс

1999.06.20

1999.12.04

2000.01.01

22

Канад Улс

2000.04.07

2002.05.27

2003.01.01

23

Сингапур Улс

2001.08.16

2002.10.10

2005.01.01

24

Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улс 

2002.10.03

2004.05.03

2005.01.01

25

Австри Улс

2003.07.03

2004.10.01

2005.01.01

26

Бүгд Найрамдах Итали  Улс

2001.06.18

2003.07.15

2004.01.01