Харъяа татварын албанаас өөрийн биеэр бичиг баримттайгаа ирж авах

Та И-баримтанд бүртгэлтэй утасны дугаар, Имэйл хаягаа мартсан бол өөрийн харъяа Татварын хэлтэс дээр

иргэний үнэмлэхтэйгээ ажлын өдрүүдэд 8:00-12:00, 14:00-18:00 цагийн хооронд ирж И-баримтынхаа

нэтвтрэх нэр, нууц үгээ авах боломжтой.