Үнийн дүн зөрүүтэй баримт засварлах

И-баримт аппликейшныхаа Үнийн дүн зөрүүтэй баримт дээрээ даран "Засах" товч дээр даран баримтын ДДТД бүхий 13 оронтой тоог оруулан "Илгээх" товч дарснаар таны баримт засагдана . Жич И-баримтаа 72 цагийн дотор татварын нэгдсэн системд хянагдах хугацаа дуустал эх хувиар нь хадгалж байгаарай.