АЛСЫН ХАРАА: Системийн хөгжлийг түүчээлж, манлайлагч татварын хэлтэс байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Татвар төлөгч хуулиар хүлээсэн татвар төлөх үүргээ биелүүлэх, эрхээ эдлэх боломжийг бүрдүүлж, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах.

ЧАНАРЫН БОДЛОГО: Татварын хэлтэс нь мэргэшсэн чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцийг хөгжүүлэн, үйл ажиллагаагаа тасралтгүй сайжруулж, татвар төлөгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай шуурхай үйлчилгээг хүргэж ажиллана.

 

ҮНЭТ ЗҮЙЛ:

З– Зорилго нь чанарт суурилсан

Ө– Өсөн дэвших бүтээлч санаачлагатай

Г– Гүйцэтгэлийг хэрэгжүүлсэн

И– Инноваци бүтээмжид чиглэсэн

И– Ирээдүйн эрсдэлээс сэргийлэх