Tumurchudur Admin

Орхон аймгийн Татварын хэлтсийн Жижиг татвар төлөгчтэй харилцах тасагт татварын улсын байцаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч ажилтан шалгаруулж авна. Тавигдах шаардлага: – Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгч, нөөцөд бүртгэгдсэн байх – Боловсрол: Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй – Мэргэжил:  Санхүү, банк, эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, татвар, .менежмент ба удирдахуй Бүрдүүлэх материал: – …

Read More »

Орхон аймгийн Татварын хэлтсийн Жаргалант сумын Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татварын улсын байцаагчийн орон тоон дээр албан тушаалын тусгай шалгалт зарлагдлаа. 2023 оны 03 дугаар сарын 21,22-ны өдрүүдэд цахимаар бүртгэн, шалгалтыг 03 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулна. Бүртгэлийг  csc.gov.mn хаягаар орж  бүртгүүлнэ үү.

Үнэ шилжилт

“Үнэ шилжилт гэдэг нь харилцан хамаарал бүхий этгээд хоорондоо бараа бүтээгдэхүүн, биет болон биет бус хөрөнгийг шилжүүлэх эсхүл үйлчилгээ үзүүлэхдээ хэрэглэж байгаа үнэ юм.” Харилцан хамааралтай этгээдүүдийн хоорондын ажил гүйлгээ буюу хяналтад байгаа ажил гүйлгээний нөхцөл /ТЕХ холбох/ нь харилцан хамааралгүй этгээдүүдийн хооронд хийсэн буюу бие даасан ажил гүйлгээний /ТЕХ холбох/ нөхцөлөөс ялгаатай ба үүний …

Үнэ шилжилт Read More »

2022 оны ХАСХОМ Сургалт

2022 оны ХАСХОМ гаргах үүрэг бүхий албан хаагчдад “Хувийн ашиг сонирхолын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, анхаарах зарим асуудлууд” сэдвээр тус хэлтсийн Хуулийн асуудал хариуцсан татварын улсын байцаагч Д.Баярсайхан сургалт зохион байгуулав.

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА.

Орхон аймгийн Татварын хэлтсийн Жижиг татвар төлөгчтэй харилцах тасагт татварын байцаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч ажилтан шалгаруулж авна. Тавигдах шаардлага: – Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгч, нөөцөд бүртгэгдсэн байх – Боловсрол: Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй – Мэргэжил:  Санхүү,банк, эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, татвар, .менежмент ба удирдахуй Бүрдүүлэх материал: – Төрийн албан …

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА. Read More »

Орхон аймгийн Татварын хэлтэст Архив-бичиг хэргийн ажилтан шалгаруулж авна.

1. Тавигдах шаардлага: – Боловсрол: Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй. – Мэргэжил: Эрх зүй, эдийн засаг, санхүү, нягтлан бодох, түүхч-архивч, .бизнесийн удирдлага – Мэргэшил: Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалтад хамрагдсан байх 2. Бүрдүүлэх материал: – Төрийн албан хаагчийн анкет – Иргэний үнэмлэхний хуулбар – Мэргэжлийн үнэмлэх, боловсролын дипломын хуулбар – Өргөдөл – Ажил байдлын …

Орхон аймгийн Татварын хэлтэст Архив-бичиг хэргийн ажилтан шалгаруулж авна. Read More »

Хүний нөөцийн стратеги журам

Татварын ерөнхий газрын хөдөлмөрийн дотоод журам     Энд дарж үзэх Төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлага Энд дарж үзэх Монгол Улсын Засгийн газрын Журам батлах тухай 382 дугаар тогтоол.      Энд дарж үзэх Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам       Энд дарж үзэх Татварын албаны хүний нөөц, бүрдүүлэлтийн …

Хүний нөөцийн стратеги журам Read More »

Сонгон шалгаруулалт

Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам   Энд дарж үзэх Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөх болзол, журам  Энд дарж үзэх Төрийн албан тушаалд шатлан дэвшүүлэх журам         Энд дарж үзэх Төрийн албан тушаалд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам  Энд дарж үзэх

Албан хаагчийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Татварын улсын байцаагчийн ажлын үр дүнг тооцох, шагнал олгох шалгуур үзүүлэлт, үнэлэх аргачлал   Энд дарж үзэх Татварын улсын байцаагчид үр дүнгийн шагнал олгох журам                  Энд дарж үзэх Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам        Энд …

Албан хаагчийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ Read More »