ОНЦЛОХ МЭДЭЭ

previous arrow
next arrow
Slider

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020-2021 он

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020.01 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020.02 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020.03 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020.04 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020.05 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020.06 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020.07 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020.08 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020.09 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020.10 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020.11 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020.12 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2021.01 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ … ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020-2021 он Read More » ...
2020 оны нэгдүгээр улирлын НӨАТ-ын баримтаа бүртгүүлэх хугацаа маргааш дуусна

2020 оны нэгдүгээр улирлын НӨАТ-ын баримтаа бүртгүүлэх хугацаа маргааш дуусна

НӨАТ-ын буцаан олголтыг 2020 онд улирал бүр олгохоор болсон. Цаашид хоёрдугаар улирлын буцаан олголтыг долдугаар сард, гуравдугаар улирлын буцаан олголты гаравдугаар сард, дөрөвдүгээр улирлын буцаан олголтыг дараа оны нэгдүгээр сард багтаан иргэдэд олгож юм. Буцаан олголттой холбоотой мэдээллийг 1800-1288, 75777507 дугаараар холбогдон лавлах боломжтой ...
НӨАТ-ЫН ТУХАЙН ХУУЛИЙН 14.1- Д ЗААСАН ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАН АВАХАД ТӨЛСӨН АЛБАН ТАТВАРЫГ ХАСАЛТ

НӨАТ-ЫН ТУХАЙН ХУУЛИЙН 14.1- Д ЗААСАН ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАН АВАХАД ТӨЛСӨН АЛБАН ТАТВАРЫГ ХАСАЛТ

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухайн хуулийн 14.1.5- д заасан үндсэн хөрөнгө худалдан авахад төлсөн албан татварыг хасалт хийх заавар  АЛХАМ-1 ХЭРЭГЛЭЭ: Цахим төлбөрийн баримтын системд /дотоодын худалдан авалт буюу НӨАТ-ын падаан/ үндсэн хөрөнгө бэлтгэхэд болон худалдан авахад зориулж худалдан авсан, импортоор оруулсан бараа, ажил, үйлчилгээнд төлсөн нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг Цахим төлбөрийн баримтын систем, Цахим … НӨАТ-ЫН ТУХАЙН ХУУЛИЙН 14.1.5- Д ЗААСАН ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАН АВАХАД ТӨЛСӨН АЛБАН ТАТВАРЫГ ХАСАЛТ ХИЙХ ЗААВАР. Read More » ...

НӨАТ-ЫН ТУХАЙН ХУУЛИЙН 14.1- Д ЗААСАН ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАН АВАХАД ТӨЛСӨН АЛБАН ТАТВАРЫГ ХАСАЛТ

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухайн хуулийн 14.1.5- д заасан үндсэн хөрөнгө худалдан авахад төлсөн албан татварыг хасалт хийх заавар  АЛХАМ-1 ХЭРЭГЛЭЭ: Цахим төлбөрийн баримтын системд /дотоодын худалдан авалт буюу НӨАТ-ын падаан/ үндсэн хөрөнгө бэлтгэхэд болон худалдан авахад зориулж худалдан авсан, импортоор оруулсан бараа, ажил, үйлчилгээнд төлсөн нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг Цахим төлбөрийн баримтын систем, Цахим … НӨАТ-ЫН ТУХАЙН ХУУЛИЙН 14.1.5- Д ЗААСАН ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАН АВАХАД ТӨЛСӨН АЛБАН ТАТВАРЫГ ХАСАЛТ ХИЙХ ЗААВАР. Read More » ...
Татварын тайлан үйлдэх, тушаах тухай.

Татварын тайлан үйлдэх, тушаах тухай.

Татварын ерөнхий хуулийн 29 дүгээр зүйлд заасны дагуу Татвар төлөгч татварын тайланг хуулиар тогтоосон хугацаанд, батлагдсан загвар, зааврын дагуу цахим, эсхүл цаасан хэлбэрээр үйлдэж, харьяа татварын албанд тушаана. Татвар төлөгч дараах үүргийг хүлээнэ: 1.1.анхан шатны баримт бүрдүүлэх, нягтлан бодох бүртгэлийг тогтоосон журам, нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу төлбөрийн баримтад үндэслэн хөтөлж, татварын тайланг санхүү, аж … Татварын тайлан үйлдэх, тушаах тухай. Read More » ...

Орхон аймгийн татварын хэлтсийн цахим танилцуулга

Орхон аймгийн таварын хэлтэс 1991-2021 оны түүхэн замнал, танилцуулга болон хамтдаа зүтгэж бүтээсэн шинэ үеийн татварын албаны шинэчлэлийн түүхэн мөч бүхнээ багтаасан танилцуулгаа цахим болгон цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран танд хүргэж байна. Та бүхэн утасны камераа нээгээд л доорх QR-ийг уншуулж манай хамт олонтой танилцаарай. #Цахим_шилжилт #Цахим_танилцуулга ...

Elementor #2528

Орхон аймгийн таварын хэлтэс 1991-2021 оны түүхэн замнал, танилцуулга болон хамтдаа зүтгэж бүтээсэн шинэ үеийн татварын албаны шинэчлэлийн түүхэн мөч бүхнээ багтаасан танилцуулгаа цахим болгон цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран танд хүргэж байна. Та бүхэн утасны камераа нээгээд л доорх QR-ийг уншуулж манай хамт олонтой танилцаарай.#Цахим_шилжилт#Цахим_танилцуулга ...

И-Баримт аппликейшинд Шинэ цэс нэмэгдлээ

Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны орлогоос суутгасан албан татвараа Ибаримт аппликейшнээр орж ТӨЛБӨРИЙН ДААЛГАВАР-ын дугаарыг авах боломжтой боллоо Иргэн та зааврын дагуу үүсэгсэн ТӨЛБӨРИЙН ДААЛГАВАР-ын дугаараар банкны очиж төлөх боломжтой. Татварын үйлчилгээ таньд илүү ойртлоо. Татварын үйлчилгээг цахимаар. ...

Малчин багийн Залуучуудын дунд “Залуучууд хөгжлийн төв”-өөс зохион байгуулсан “МАЛЧДЫН ОРОЛЦОО” өдөрлөгийн хүрээнд Татварын хэлтсийн албан хаагчид малчдад зориулан QR болон ИБАРИМТ хэрхэн холбох талаар сургалт зохион байгуулж мэдээлэл, зөвлөгөө өгч ажиллаа. Үүнд: Ибаримт нээх, малчны QR кодоор цахим төлбөрийн баримт үүсгэх, цахим төлбөрийн баримтыг баталгаажуулах зааврыг танилцууллаа. +3 5,109 Хүрсэн хүний тоо 256 Engagements … Read More » ...

Төсвийн гүйцэтгэл

Сар Төсвийн төрөл Өссөн дүнгээр Сарын дүнгээр Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь Төлөв-лөгөө гүйцэтгэл Хувь 1 сар УЛСЫН ТӨСВИЙН ДҮН 750,850,000.00 756,709,529.23 100.78 750,850,000.00 756,709,529.23 100.78 АЙМАГ ТӨСВИЙН ДҮН 4,380,640,000.00 5,232,584,507.09 119.45 4,380,640,000.00 5,232,584,507.09 119.45 СУМЫН ТӨСВИЙН ДҮН 1,057,650,000.00 1,214,436,400.78 114.82 1,057,650,000.00 1,214,436,400.78 114.82 НИЙТ ДҮН 6,189,140,000.00 7,203,730,437.10 116.39 6,189,140,000.00 7,203,730,437.10 116.39 2 сар УЛСЫН ТӨСВИЙН ДҮН … Төсвийн гүйцэтгэл Read More » ...

Хяналт шалгалтын ногдолын мэдээ /2020он/

Шалгалтын төрөл Илрүүлсэн зөрчил Нөхөн татвар Торгууль, алданги Нийт дүн Эрсдэлд суурилсан төлөвлөгөөт 12964911.8 830653,0 652812,1 1483465,1 Төлөвлөгөөт бус 2813427.0 222892.3 103099.4 325991.7 Бүгд 15778338.9 1053545.3 755911.5 1809456.8 мян/төг ...

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН 2020  ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ ...

Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН 2020  ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН 2021  ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ...

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020-2021 он

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020.01 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020.02 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020.03 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020.04 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020.05 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020.06 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020.07 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020.08 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020.09 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020.10 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020.11 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020.12 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2021.01 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ … ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020-2021 он Read More » ...
2020 оны нэгдүгээр улирлын НӨАТ-ын баримтаа бүртгүүлэх хугацаа маргааш дуусна

2020 оны нэгдүгээр улирлын НӨАТ-ын баримтаа бүртгүүлэх хугацаа маргааш дуусна

НӨАТ-ын буцаан олголтыг 2020 онд улирал бүр олгохоор болсон. Цаашид хоёрдугаар улирлын буцаан олголтыг долдугаар сард, гуравдугаар улирлын буцаан олголты гаравдугаар сард, дөрөвдүгээр улирлын буцаан олголтыг дараа оны нэгдүгээр сард багтаан иргэдэд олгож юм. Буцаан олголттой холбоотой мэдээллийг 1800-1288, 75777507 дугаараар холбогдон лавлах боломжтой ...
НӨАТ-ЫН ТУХАЙН ХУУЛИЙН 14.1.5- Д ЗААСАН ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАН АВАХАД ТӨЛСӨН АЛБАН ТАТВАРЫГ ХАСАЛТ ХИЙХ ЗААВАР.

НӨАТ-ЫН ТУХАЙН ХУУЛИЙН 14.1.5- Д ЗААСАН ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАН АВАХАД ТӨЛСӨН АЛБАН ТАТВАРЫГ ХАСАЛТ ХИЙХ ЗААВАР.

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухайн хуулийн 14.1.5- д заасан үндсэн хөрөнгө худалдан авахад төлсөн албан татварыг хасалт хийх заавар  АЛХАМ-1 ХЭРЭГЛЭЭ: Цахим төлбөрийн баримтын системд /дотоодын худалдан авалт буюу НӨАТ-ын падаан/ үндсэн хөрөнгө бэлтгэхэд болон худалдан авахад зориулж худалдан авсан, импортоор оруулсан бараа, ажил, үйлчилгээнд төлсөн нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг Цахим төлбөрийн баримтын систем, Цахим … НӨАТ-ЫН ТУХАЙН ХУУЛИЙН 14.1.5- Д ЗААСАН ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАН АВАХАД ТӨЛСӨН АЛБАН ТАТВАРЫГ ХАСАЛТ ХИЙХ ЗААВАР. Read More » ...

НӨАТ-ЫН ТУХАЙН ХУУЛИЙН 14.1.5- Д ЗААСАН ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАН АВАХАД ТӨЛСӨН АЛБАН ТАТВАРЫГ ХАСАЛТ ХИЙХ ЗААВАР.

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухайн хуулийн 14.1.5- д заасан үндсэн хөрөнгө худалдан авахад төлсөн албан татварыг хасалт хийх заавар  АЛХАМ-1 ХЭРЭГЛЭЭ: Цахим төлбөрийн баримтын системд /дотоодын худалдан авалт буюу НӨАТ-ын падаан/ үндсэн хөрөнгө бэлтгэхэд болон худалдан авахад зориулж худалдан авсан, импортоор оруулсан бараа, ажил, үйлчилгээнд төлсөн нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг Цахим төлбөрийн баримтын систем, Цахим … НӨАТ-ЫН ТУХАЙН ХУУЛИЙН 14.1.5- Д ЗААСАН ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАН АВАХАД ТӨЛСӨН АЛБАН ТАТВАРЫГ ХАСАЛТ ХИЙХ ЗААВАР. Read More » ...
Татварын тайлан үйлдэх, тушаах тухай.

Татварын тайлан үйлдэх, тушаах тухай.

Татварын ерөнхий хуулийн 29 дүгээр зүйлд заасны дагуу Татвар төлөгч татварын тайланг хуулиар тогтоосон хугацаанд, батлагдсан загвар, зааврын дагуу цахим, эсхүл цаасан хэлбэрээр үйлдэж, харьяа татварын албанд тушаана. Татвар төлөгч дараах үүргийг хүлээнэ: 1.1.анхан шатны баримт бүрдүүлэх, нягтлан бодох бүртгэлийг тогтоосон журам, нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу төлбөрийн баримтад үндэслэн хөтөлж, татварын тайланг санхүү, аж … Татварын тайлан үйлдэх, тушаах тухай. Read More » ...
МАХНЫ ЧЕНЖҮҮДЭЭС ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ ЗААВАЛ АВААРАЙ.

МАХНЫ ЧЕНЖҮҮДЭЭС ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ ЗААВАЛ АВААРАЙ.

Татварын ерөнхий газрын Татварын хяналт шалгалт арга зүйн газраас мах экспортлох чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдэд арга зүйн зөвлөмж өгөх цогц сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад Татварын хяналт шалгалт арга зүйн газрын дарга О.Тэнгис оролцож татварын хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны шинэчлэлийн тухай илтгэл тавьсан бол тухайн газрын татварын улсын байцаагч Ц.Өлзийбаяр нар махны экспорт … МАХНЫ ЧЕНЖҮҮДЭЭС ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ ЗААВАЛ АВААРАЙ. Read More » ...
ХАМТАРСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ХАМТАРСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийслэлийн татварын газраас Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Виз, зөвшөөрөл, харьяатын газартай хамтран 2019 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдөр шинээр үүсгэн байгуулагдсан гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжүүдэд “Татварын багц хуулийн шинэчлэлт”, “Татварын цахим системийн шинэчлэлт”, ” Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль түүнтэй холбогдох журам” зэрэг сэдвүүдээр зөвлөгөө мэдээлэл өгч сургалт зохион байгууллаа. ...

Манай хамт олон

Орхон аймгийн татварын хэлтэс